ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | บุคลากรและหน้าที่รับผิดชอบฝ่าย|
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
       
  ฝ่ายวิชาการ
 
  นางสาวธวชินี โรจนาวี
ผู้ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497155 หรือ 028497000 ต่อ 3155
โทรสาร 028497153
Email : ple_thawa@mwit.ac.th
 
  นางณัฐฐานิตา ทัพปิรา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497156 หรือ 028497000 ต่อ 3156
โทรสาร 028497153
Email : mwitntp@gmail.com
 
  นางสาวอรพรรณ พงศ์ประยูร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497157 หรือ 028497000 ต่อ 3157
โทรสาร 028497153
Email : otakung_166@hotmail.com
 
  นางสาวกันต์กนิษฐ์ ผลอินทร์
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ
ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 028497155 หรือ 028497000 ต่อ 3155
โทรสาร 028497153
Email : kankanit@outlook.co.th
 
  นางสาวพิริยา ยังรอต
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497159 หรือ 028497000 ต่อ 3159
โทรสาร 028497153
Email :
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ขออภัย เว็บฝ่ายอำนวยการ กำลังปรับปรุง ....

You are the visitor number : : Since July 9,2015

ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2849-7000 โทรสาร 0-2849-7102 (GPS : 13.800074,100.31878)
e-mail : bunchob@mwit.ac.th
:::: Copyrights 2008 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved. :::