ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | บุคลากรและหน้าที่รับผิดชอบฝ่าย|
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
       
  ฝ่ายคลังและพัสดุ
 
 

นางสาวสายสมร ยมวชิราสิน
ผู้เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497126 หรือ 028497000 ต่อ 2126
โทรสาร 028497135
Email : yomvachirasin@mwit.ac.th

 
  นางสาวจิรนันท์ เกรียงธีรศักดิ์
ผู้ชำนาญการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497134 หรือ 028497000 ต่อ 2134
โทรสาร 028497135
Email : jiranan_noi@mwit.ac.th
 
  นางสาววลัชญ์ภัสร์ ทุ่งศรีแก้ว
ผู้ชำนาญการ งานพัสดุ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497130 หรือ 028497000 ต่อ 2130
โทรสาร 028497135
Email : phetchara_new@mwit.ac.th
 
  นางสาวอรวรรณ เข็มสม
ผู้ชำนาญการ งานพัสดุ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497125 หรือ 028497000 ต่อ 2125
โทรสาร 028497135
Email : orawan_p_oo@mwit.ac.th
 
  นางกรรณิกา แก้วมะเริง
ผู้ชำนาญการ งานการเงินและบัญชี
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497127 หรือ 028497000 ต่อ 2127
โทรสาร 028497135
Email : kannika_account@mwit.ac.th
 
  นางสาวนัทธมน ศรีเนตร
ผู้ชำนาญการ งานการเงินและบัญชี
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497128 หรือ 028497000 ต่อ 2128
โทรสาร 028497135
Email : srinet_pad@mwit.ac.th
 
  นางสาวภาวนา สุขเกษม
ผู้ชำนาญการ งานการเงินและบัญชี
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497129 หรือ 028497000 ต่อ 2129
โทรสาร 028497135
Email : pawanasukasam_2@mwit.ac.th
 
  นางสาวหทัยชนก สุขโชติ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ งานการเงินและบัญชี
ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 028497129 หรือ 028497000 ต่อ 2129
โทรสาร 028497135
Email :
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ขออภัย เว็บฝ่ายอำนวยการ กำลังปรับปรุง ....

You are the visitor number : : Since July 9,2015

ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2849-7000 โทรสาร 0-2849-7102 (GPS : 13.800074,100.31878)
e-mail : bunchob@mwit.ac.th
:::: Copyrights 2008 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved. :::