ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
       
  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
 
  นางสุจินต์ อภัยพิมพ์
เจ้าหน้าที่ชำนาญการ
ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 02-826-7291 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2291
โทรสาร 02-826-7165
Email : sapaipim@mwit.ac.th
    นางสาววรพรรณ การสมพจน์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 02-826-7146 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2146
โทรสาร 02-826-7165
Email : voraphan@mwit.ac.th
    นางสาวโศลดา รชตะพฤกษา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7151 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2151
โทรสาร 02-826-7165
Email : i_style77@hotmail.com
    นางปารวี เพชรศรีงาม
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7148 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2148
โทรสาร 02-826-7165
Email : Parawee@mwit.ac.th
    นายธนภัทร สินธวาชีวะ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7148 หรือ 02-826-7000 ต่อ 2148
โทรสาร 02-826-7165
Email : thanaphat@mwit.ac.th
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ขออภัย เว็บฝ่ายอำนวยการ กำลังปรับปรุง ....

You are the visitor number : : Since July 9,2015

ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2826-7000 โทรสาร 0-2849-7102 (GPS : 13.800074,100.31878)
e-mail : banchob.mol@mwit.ac.th
:::: Copyrights 2008 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved. :::