ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
       
 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ
 
 


ดร.นคร จันละ

ครูวิชาการ
ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ
ปริญญาเอก

โทรศัพท์ 02-826-7182 หรือ 02-826-7000 ต่อ 5182
โทรสาร 02-826-7183
Email : nakorn.jla@mwit.ac.th

 
 
ดร.ธรรมนูญ ผุยรอด

ครูวิชาการ

ปริญญาเอก
โทรศัพท์ 02-826-7187 หรือ 02-826-7000 ต่อ 5187
โทรสาร 02-826-7183
Email : thammanoon.pui@mwit.ac.th

 
 
ดร.อัญญารัตน์ บุญวัฒน์

ครูวิชาการ
ปริญญาเอก
โทรศัพท์ 02-826-7197 หรือ 02-826-7000 ต่อ 5197
โทรสาร 02-826-7183
Email : aunyarat.bun@mwit.ac.th
 
 
นางสุพรรณี เชื้อนุ่น

ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7193 หรือ 02-826-7000 ต่อ 5193
โทรสาร 02-826-7183
Email : supannee.chu@mwit.ac.th
 
 
ดร.ธนัชกฤศ แก้วเต็ม

ครูวิชาการ
ปริญญาเอก
โทรศัพท์ 02-826-7189 หรือ 02-826-7000 ต่อ 5189
โทรสาร 02-826-7183
Email : thanatkrit.ktm@mwit.ac.th
 
 
นางสาวนงลักษณ์ อาภาสัตย์

ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7189 หรือ 02-826-7000 ต่อ 5189
โทรสาร 02-826-7183
Email : nongluck.aps@mwit.ac.th
 
 
นางจีรวรรณ บัวประทุม

ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7184 หรือ 02-826-7000 ต่อ 5184
โทรสาร 02-826-7183
Email : jeerawan.bpt@mwit.ac.th
 
 
ว่าที่ร้อยตรี ถนอมศักดิ์ เหล่ากุล

ครูชำนาญการ ลาศึกษาต่อในประเทศ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7187 หรือ 02-826-7000 ต่อ 5187
โทรสาร 02-826-7183
Email : thanom.kul@mwit.ac.th

 
 
นายเดี่ยว ใจบุญ

ครูชำนาญการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7197 หรือ 02-826-7000 ต่อ 5197
โทรสาร 02-826-7183
Email : deaw.jai@mwit.ac.th

 
 
นายสิทธิโชค โสมอ่ำ

ครูวิชาการ ศึกษาต่อต่างประเทศ
ปริญญาโท
ทรศัพท์ 02-826-7193 หรือ 02-826-7000 ต่อ 5193
โทรสาร 02-826-7183
Email : sittichoke76@mwit.ac.th

 
 
น.ส.อมรศรี อมรวัชรพงศ์

ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7184 หรือ 02-826-7000 ต่อ 5184
โทรสาร 02-826-7183
email: amornsri.amo@mwit.ac.th

 
 
ดร.มนสิการ จันทร์สร้าง

ครูวิชาการ
ปริญญาเอก
โทรศัพท์ 02-826-7197 หรือ 02-826-7000 ต่อ 5197
โทรสาร 02-826-7183
Email : monsikarn.jan@mwit.ac.th

 
 
นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์

ครูชำนาญการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7209 หรือ 02-826-7000 ต่อ 5209
โทรสาร 02-826-7200
Email : boonnatee.sak@mwit.ac.th

 
 
นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์

ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7203 หรือ 02-826-7000 ต่อ 5203
โทรสาร 02-826-7200
Email : laokhwan.nga@mwit.ac.th

 
 
นางศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์

ครูชำนาญการ ลาศึกษาต่อในประเทศ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7208 หรือ 02-826-7000 ต่อ 5208
โทรสาร 02-826-7200
Email : siriporn.sak@mwit.ac.th

ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ขออภัย เว็บฝ่ายอำนวยการ กำลังปรับปรุง ....

You are the visitor number : : Since July 9,2015

ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2826-7000 โทรสาร 0-2849-7102 (GPS : 13.800074,100.31878)
e-mail : banchob.mol@mwit.ac.th
:::: Copyrights 2008 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved. :::