ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | บุคลากรและหน้าที่รับผิดชอบฝ่าย|
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 
   
 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
  นางสาวเลาขวัญ งามประสิทธิ์
ครูวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขาวิชา
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497203 หรือ 028497000 ต่อ 5203
โทรสาร 028497200
Email : laukhwan@mwit.ac.th
 
  นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์
ครูชำนาญการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497209 หรือ 028497000 ต่อ 5209
โทรสาร 028497200
Email : boonnatee@mwit.ac.th
 
  นางศิริพร ศักดิ์บุญญารัตน์
ครูชำนาญการ ลาศึกษาต่อในประเทศ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497208 หรือ 028497000 ต่อ 5208
โทรสาร 028497200
Email : siriporn@mwit.ac.th
 
  นายนิรุตต์ ทองโสภา
ผู้ชำนาญการ ศูนย์คอมพิวเตอร์
ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 028497007 หรือ 028497000 ต่อ 8007
โทรสาร 028497200
Email : nirutt@mwit.ac.th
 
  นายฐิติณัฐ นภาวรรณ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ศูนย์คอมพิวเตอร์
ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 028497006 หรือ 028497000 ต่อ 8006
โทรสาร 028497200
Email : thitinutn_mwit@mwit.ac.th
 

 

นายชููทรัพย์ อำนวยทรัพย์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ศูนย์คอมพิวเตอร์
ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 028497008 หรือ 028497000 ต่อ 8008
โทรสาร 028497200
Email : choo_ans@mwit.ac.th

 

 

นายภคพล ค้าเจริญดี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 028497009 หรือ 028497000 ต่อ 8009
โทรสาร 028497200
Email : pakapol@mwit.ac.th

ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ขออภัย เว็บฝ่ายอำนวยการ กำลังปรับปรุง ....

You are the visitor number : : Since July 9,2015

ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2849-7000 โทรสาร 0-2849-7102 (GPS : 13.800074,100.31878)
e-mail : bunchob@mwit.ac.th
:::: Copyrights 2008 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved. :::