ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

สาขาวิชาฟิสิกส์

 
 
ดร.พรมงคล จิ้มลิ้ม

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
 
 
ดร.สมพร บัวประทุม
 
 
ดร.ปราณี ดิษรัฐกิจ
 
 
อ.อนุชา ประทุมมา
 
 
ดร.นิทัศน์ ศรีพงษ์พันธ์

 
 
ดร.กิติศักดิ์ บุญขำ
 
 
อ.ธวัชชัย สุดใจ

 
 
อ.ชาคริต สมานรักษ์
 
 
อ.จตุพร พันตรี
 
 
ดร.ธัญนันท์ ภูผาจง
 
 
ดร.รุ่งโรจน์ ทวยเจริญ
 
 
อ.วิทวัส พันมุณี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร.0-2826-7000 โทรสาร 0-2849-7102
(GPS : 13.800074,100.31878) e-mail: banchob.mol@mwit.ac.th
:::: Copyrights 2008 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved. :::