ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 
สาขาวิชาฟิสิกส์
 
 
ดร.พรมงคล จิ้มลิ้ม

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
 
 
ดร.สมพร บัวประทุม
 
 
ดร.ปราณี ดิษรัฐกิจ
 
 
อ.อนุชา ประทุมมา
 
 
อ.นิทัศน์ ศรีพงษ์พันธ์

 
 
ดร.กิติศักดิ์ บุญขำ
 
 
อ.ธวัชชัย สุดใจ

 
 
อ.ชาคริต สมานรักษ์
 
 
อ.จตุพร พันตรี
 
 
ดร.ธัญนันท์ ภูผาจง
 
 
ดร.รุ่งโรจน์ ทวยเจริญ
 
 
อ.วิทวัส พันมุณี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ขออภัย เว็บฝ่ายบริหารงานทั่วไป อยู่ระหว่างการปรับปรุง ....

You are the visitor number : : Since July 9,2015

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2826-7000 โทรสาร 0-2849-7102 (GPS : 13.800074,100.31878)
e-mail : banchob.mol@mwit.ac.th
:::: Copyrights 2008 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved. :::