ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | บุคลากรและหน้าที่รับผิดชอบฝ่าย|
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 
   
 
สาขาวิชาชีววิทยา
 
  นางสาวสถาพร วรรณธนวิจารณ์
ครูเชี่ยวชาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497245 หรือ 028497000 ต่อ 4245
โทรสาร 028497241
Email : sataporn_bio@mwit.ac.th
 
  นางสาวนิธิกานต์ คิมอิ๋ง
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497244 หรือ 028497000 ต่อ 4244
โทรสาร 028497241
Email : kiming@mwit.ac.th
 
  ดร. อรวรรณ ปิยะบุญ
ครูเชี่ยวชาญ
ปริญญาเอก
โทรศัพท์ 028497244 หรือ 028497000 ต่อ 4244
โทรสาร 028497241
Email : orawan_bio@mwit.ac.th
 
  นางสาวธัญญรัตน์ ดำเกาะ
ครูชำนาญการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497245 หรือ 028497000 ต่อ 4245
โทรสาร 028497241
Email : deardean@mwit.ac.th
 
  นางสมฤทัย แก้วบุญ
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497244 หรือ 028497000 ต่อ 4244
โทรสาร 028497241
Email : sumruthai@mwit.ac.th
 
  นางสาวเมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497245 หรือ 028497000 ต่อ 4245
โทรสาร 028497241
Email : massuwan776@mwit.ac.th
 
  นางสาวอารีย์ สักยิ้ม
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497245 หรือ 028497000 ต่อ 4245
โทรสาร 028497241
Email : aree_bio@mwit.ac.th
 
  ดร. บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ
ครูชำนาญการ
ปริญญาเอก
โทรศัพท์ 028497244 หรือ 028497000 ต่อ 4244
โทรสาร 028497241
Email :
 
  นางสาวภัทรญา กลิ่นทอง
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497244 หรือ 028497000 ต่อ 4244
โทรสาร 028497241
Email : Bonnie392@gmail.com
 
  นางสาวพิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497241 หรือ 028497000 ต่อ 4241
โทรสาร 028497241
Email : ionepen@mwit.ac.th
 
  นางสุภานันท์ สุจริต
ครูวิชาการ ศึกษาต่อต่างประเทศ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497244 หรือ 028497000 ต่อ 4244
โทรสาร 028497241
Email : supanan_s@mwit.ac.th
 
  นางทิพนาถ น้อยแก้ว
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497245 หรือ 028497000 ต่อ 4245
โทรสาร 028497241
Email : praeswu_ku@mwit.ac.th
 
  นายโอภาส พระเทพ
ครูวิชาการ ศึกษาต่อต่างประเทศ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497241 หรือ 028497000 ต่อ 4241
โทรสาร 028497241
Email : o-pas_p@hotmail.com
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ขออภัย เว็บฝ่ายอำนวยการ กำลังปรับปรุง ....

You are the visitor number : : Since July 9,2015

ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2849-7000 โทรสาร 0-2849-7102 (GPS : 13.800074,100.31878)
e-mail : bunchob@mwit.ac.th
:::: Copyrights 2008 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved. :::