ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | บุคลากรและหน้าที่รับผิดชอบฝ่าย|
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
       
  สาขาวิชาสังคมศึกษาและศิลปะ
 
  นางปภากร วงศ์ศิลปกุล
ครูวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษาและศิลปะ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497257 หรือ 028497000 ต่อ 6257
โทรสาร 028497257
Email : rasiyot@mwit.ac.th
 
  นางจริยา พรจำเริญ
ครูเชี่ยวชาญ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497263 หรือ 028497000 ต่อ 6263
โทรสาร 028497257
Email : jariya@mwit.ac.th
 
  นางฐิติมา กล้าหาญ
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497262 หรือ 028497000 ต่อ 6262
โทรสาร 028497257
Email : titima@mwit.ac.th
 
  ดร. สิริรัตน์ พงศ์์พิพัฒนพันธุ์
ครูชำนาญการ
ปริญญาเอก
โทรศัพท์ 028497264 หรือ 028497000 ต่อ 6264
โทรสาร 028497257
Email : siri@mwit.ac.th
 
  นายมานนท์ ผสมสัตย์
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497257 หรือ 028497000 ต่อ 6257
โทรสาร 028497257
Email : manon_115@mwit.ac.th
 
  นายชัยนันท์ วันอินทร์
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497257 หรือ 028497000 ต่อ 6257
โทรสาร 028497257
Email : wan_in@mwit.ac.th
 
  นางสาวขวัญสกุล อุปพันธ์
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497257 หรือ 028497000 ต่อ 6257
โทรสาร 028497257
Email : kwansakul@mwit.ac.th
 
  นายวีระยุทธ ปีสาลี
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497257 หรือ 028497000 ต่อ 6257
โทรสาร 028497257
Email : virayudh@mwit.ac.th
       
       
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ขออภัย เว็บฝ่ายอำนวยการ กำลังปรับปรุง ....

You are the visitor number : : Since July 9,2015

ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2849-7000 โทรสาร 0-2849-7102 (GPS : 13.800074,100.31878)
e-mail : bunchob@mwit.ac.th
:::: Copyrights 2008 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved. :::