ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
       

สาขาวิชาศิลปศาสตร์

 
 
อ.ปภากร วงศ์ศิลปกุล

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขาวิชาศิลปศาสตร์
 
 
อ.ฐิติมา กล้าหาญ
 
 
ดร.สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์
 
 
อ.มานนท์ ผสมสัตย์
 
 
อ.ชัยนันท์ วันอินทร์
 
 
อ.ขวัญสกุล อุปพันธ์
 
 
อ.วีระยุทธ ปีสาลี
 
 
อ.ทิวาพร อภัยพัฒน์
 
 
อ.ปิยภรณ์ อบแพทย์
 
 
อ.ธวัชชัย สุลาลัย
 
 
อ.ปิยรัตน์ แซ่อึ้ง
 
 
อ.เกศนี นุชทองม่วง
 
 
อ.ปริศนา พิมดี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร.0-2826-7000 โทรสาร 0-2849-7102
(GPS : 13.800074,100.31878) e-mail: banchob.mol@mwit.ac.th
:::: Copyrights 2008 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved. :::