ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
       
  สาขาวิชาศิลปศาสตร์
 
 
นางปภากร วงศ์ศิลปกุล

ครูวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขาวิชาศิลปศาสตร์
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7259 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6259
โทรสาร 02-826-7258
Email : paparkorn.wsk@mwit.ac.th
 
 
นางฐิติมา กล้าหาญ

ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7262 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6262
โทรสาร 02-826-7258
Email : titima.kra@mwit.ac.th
 
 
ดร. สิริรัตน์ พงศ์์พิพัฒนพันธุ์

ครูชำนาญการ
ปริญญาเอก
โทรศัพท์ 02-826-7264 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6264
โทรสาร 02-826-7258
Email : sirirat.pan@mwit.ac.th
 
 
นายมานนท์ ผสมสัตย์

ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7265 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6265
โทรสาร 02-826-7258
Email : manon.pss@mwit.ac.th
 
 
นายชัยนันท์ วันอินทร์

ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7261 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6261
โทรสาร 02-826-7258
Email : chaiyanan.wan@mwit.ac.th
 
 
นางสาวขวัญสกุล อุปพันธ์

ครูชำนาญการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7260 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6260
โทรสาร 02-826-7258
Email : kwansakul.oup@mwit.ac.th
 
 
นายวีระยุทธ ปีสาลี

ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7257 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6257
โทรสาร 02-826-7258
Email : virayudh.psl@mwit.ac.th
 
 
นางสาวทิวาพร อภัยพัฒน์

ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7266 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6266
โทรสาร 02-826-7258
Email : thiwapon.apa@mwit.ac.th
 
 
นางสาวปิยภรณ์ อบแพทย์

ครูวิชาการ ลาศึกษาต่อในประเทศ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7292 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6292
โทรสาร 02-826-7293
Email : roong_obpat@hotmail.com
 
 
นายธวัชชัย สุลาลัย

ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7292 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6292
โทรสาร 02-826-7293
Email : tawatchai.sul@mwit.ac.th
 
 
นางสาวปิยรัตน์ แซ่อึ้ง

ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7295 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6295
โทรสาร 02-826-7293
Email : piyarat.sae@mwit.ac.th
 
 
นางสาวเกศนี นุชทองม่วง

ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7296 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6296
โทรสาร 02-826-7293
Email : kessanee.ntm@mwit.ac.th
 
 
นางสาวปริศนา พิมดี

ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7295 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6295
โทรสาร 02-826-7293
Email : prisana.phi@mwit.ac.th
       
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ขออภัย เว็บฝ่ายอำนวยการ กำลังปรับปรุง ....

You are the visitor number : : Since July 9,2015

ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2826-7000 โทรสาร 0-2849-7102 (GPS : 13.800074,100.31878)
e-mail : banchob.mol@mwit.ac.th
:::: Copyrights 2008 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved. :::