ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | บุคลากรและหน้าที่รับผิดชอบฝ่าย|
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 
สาขาวิชาภาษาไทย
 
  นายธวัชชัย สุลาลัย
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497292 หรือ 028497000 ต่อ 6292
โทรสาร 028497292
Email :tawatchai_pt@mwit.ac.th
 
  นางสาวปิยรัตน์ แซ่อึ้ง
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497292 หรือ 028497000 ต่อ 6292
โทรสาร 028497292
Email : piyarat@mwit.ac.th
 
  นางสาวเกศนี นุชทองม่วง
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497296 หรือ 028497000 ต่อ 6296
โทรสาร 028497293
Email :kessanee@mwit.ac.th
 
  นายภัทรพงษ์ เลิศทัศนวนิช
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497292 หรือ 028497000 ต่อ 6292
โทรสาร 028497293
Email : pattarapong@mwit.ac.th
 
  นางสาวปิยภรณ์ อบแพทย์
ครูวิชาการ ลาศึกษาต่อในประเทศ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497292 หรือ 028497000 ต่อ 6292
โทรสาร 028497292
Email : roong_obpat@hotmail.com
       
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ขออภัย เว็บฝ่ายอำนวยการ กำลังปรับปรุง ....

You are the visitor number : : Since July 9,2015

ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2849-7000 โทรสาร 0-2849-7102 (GPS : 13.800074,100.31878)
e-mail : bunchob@mwit.ac.th
:::: Copyrights 2008 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved. :::