ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 
   

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

 
 
อ.ดารุณี มีชัย

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
 
 
อ.เมธชวิน อินธิไชย
 
 
อ.ประนอม จิตต์กลาง
 
 
อ.สุภาพัชร์ สินกันทรากร
 
 
อ.นวรัชต คำสุวรรณ
 
 
อ.ธิวาวัน พราหมณ์พันธุ์
 
 


อ.ธนภัทร อาร์ด สงวนบุญ

 
ครูชาวต่างประเทศ
 
 


Mr. James Mercer Stevens


 
 
Mr. Michael G. McCarrell 
 
 
Mr. Andrew Sskabira
 
 
Mrs. Diana Grace Carmona-Boonyanan 
       
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร.0-2826-7000 โทรสาร 0-2849-7102
(GPS : 13.800074,100.31878) e-mail: banchob.mol@mwit.ac.th
:::: Copyrights 2008 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved. :::