ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 
   
 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
 
 
นางสาวดารุณี มีชัย

ครูวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7284 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6284
โทรสาร 02-826-7277
Email : darunee.mee@mwit.ac.th
 
 
นางสาวกรรณิถา สีวลีพันธ์

ครูชำนาญการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7275 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6275
โทรสาร 02-826-7277
Email : gunnitha.siw@mwit.ac.th
 
 
นายไห่ หยาง

ครูเชี่ยวชาญ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7282 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6282
โทรสาร 02-826-7277
Email : haiyang@mwit.ac.th
 
 
นายเมธชวิน อินธิไชย

ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7280 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6280
โทรสาร 02-826-7277
Email : metchawin.int@mwit.ac.th
 
 
นางสาวประนอม จิตต์กลาง

ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7283 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6283
โทรสาร 02-826-7277
Email : pranom.jit@mwit.ac.th
 
 
นางสาวสุภาพัชร์ สินกันทรากร

ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7284 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6284
โทรสาร 02-826-7277
Email : supapat.sgt@mwit.ac.th
 
 
นางสาวนวรัชต คำสุวรรณ

ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7283 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6283
โทรสาร 02-826-7277
Email : navarach.kha@mwit.ac.th
 
 
นางสาวธิวาวัน พราหมณ์พันธุ์

ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 02-826-7284 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6284
โทรสาร 02-826-7277
Email : tivawan.phr@mwit.ac.th

   
Miss Maria Delia  A. Daya

ครูชาวต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ 02-826-7276 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6276
โทรสาร 02-826-7277
Email : maria.dad@mwit.ac.th
   


Mr. Stevens James Mercer

ครูชาวอเมริกัน สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ 02-826-7282 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6282
โทรสาร 02-826-7277
Email : james.ste@mwit.ac.th

 
 
Mr. Michael G. McCarrell 

ครูชาวต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ 02-826-7278 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6278
โทรสาร 02-826-7277
Email :
   


Mr. Andrew Sskabira

ครูชาวอเมริกัน สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ 02-826-7282 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6282
โทรสาร 02-826-7277
Email :

 
 
Mr. MERT CAN IMIR 

ครูชาวต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ 02-826-7278 หรือ 02-826-7000 ต่อ 6278
โทรสาร 02-826-7277
Email :
       
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ขออภัย เว็บฝ่ายอำนวยการ กำลังปรับปรุง ....

You are the visitor number : : Since July 9,2015

ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2826-7000 โทรสาร 0-2849-7102 (GPS : 13.800074,100.31878)
e-mail : banchob.mol@mwit.ac.th
:::: Copyrights 2008 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved. :::