ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 
   
 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
 
 
อ.ดารุณี มีชัย

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
 
 
อ.เมธชวิน อินธิไชย
 
 
อ.ประนอม จิตต์กลาง
 
 
อ.สุภาพัชร์ สินกันทรากร
 
 
อ.นวรัชต คำสุวรรณ
 
 
อ.ธิวาวัน พราหมณ์พันธุ์
 
 


อ.ธนภัทร อาร์ด สงวนบุญ

 
ครูชาวต่างประเทศ
 
 Mr. James Mercer Stevens


 
 

Mr. Michael G. McCarrell 
 
 

Mr. Andrew Sskabira
 
 

Mrs. Diana Grace Carmona-Boonyanan 
       
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
หลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ขออภัย เว็บฝ่ายบริหารงานทั่วไป อยู่ระหว่างการปรับปรุง ....

You are the visitor number : : Since July 9,2015

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2826-7000 โทรสาร 0-2849-7102 (GPS : 13.800074,100.31878)
e-mail : banchob.mol@mwit.ac.th
:::: Copyrights 2008 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved. :::