ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

 
   
 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
 
 
นางสาวดารุณี มีชัย

ครูวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ปริญญาโท

 
 
นางสาวกรรณิถา สีวลีพันธ์

ครูชำนาญการ
ปริญญาโท

 
 
นายเมธชวิน อินธิไชย

ครูวิชาการ
ปริญญาโท
 
 
นางสาวประนอม จิตต์กลาง

ครูวิชาการ
ปริญญาโท

 
 
นางสาวสุภาพัชร์ สินกันทรากร

ครูวิชาการ
ปริญญาโท

 
 
นางสาวนวรัชต คำสุวรรณ

ครูวิชาการ
ปริญญาโท

 
 
นางสาวธิวาวัน พราหมณ์พันธุ์

ครูวิชาการ
ปริญญาโท


   


Mr. Stevens James Mercer

ครูชาวอเมริกัน สอนภาษาอังกฤษ

 
 
Mr. Michael G. McCarrell 

ครูชาวต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ

   


Mr. Andrew Sskabira

ครูชาวอเมริกัน สอนภาษาอังกฤษ

 
 
Mr. MERT CAN IMIR 

ครูชาวต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ
 
 
Mrs. Diana Grace Carmona-Boonyanan 

ครูชาวต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ
       
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ขออภัย เว็บฝ่ายอำนวยการ กำลังปรับปรุง ....

You are the visitor number : : Since July 9,2015

ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2826-7000 โทรสาร 0-2849-7102 (GPS : 13.800074,100.31878)
e-mail : banchob.mol@mwit.ac.th
:::: Copyrights 2008 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved. :::