ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | บุคลากรและหน้าที่รับผิดชอบฝ่าย|
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 
   
 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
 
  นางสาวกรรณิถา สีวลีพันธ์
ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497275 หรือ 028497000 ต่อ 6275
โทรสาร 028497275
Email : gunnitha@mwit.ac.th
 
  นายไห่ หยาง
ครูเชี่ยวชาญ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497276 หรือ 028497000 ต่อ 6276
โทรสาร 028497275
Email : haiyang@mwit.ac.th
 
  นายเมธชวิน อินธิไชย
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497278 หรือ 028497000 ต่อ 6278
โทรสาร 028497275
Email : metchawin@mwit.ac.th
 
  นางสาวประนอม จิตต์กลาง
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497278 หรือ 028497000 ต่อ 6278
โทรสาร 028497275
Email : glang30@mwit.ac.th
 
  นางสาวสุภาพัชร์ สินกันทรากร
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497280 หรือ 028497000 ต่อ 6280
โทรสาร 028497275
Email : supapat@mwit.ac.th
 
  นางสาวดารุณี มีชัย
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497280 หรือ 028497000 ต่อ 6280
โทรสาร 028497275
Email : darunee@mwit.ac.th
    Miss Maria Delia  A. Daya
ครูชาวต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษ

   

Mr. Stevens James Mercer
ครูชาวอเมริกัน สอนภาษาอังกฤษ

 
  Mr. Michael G. McCarrell 
ครูชาวต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ


 
  Mr. Andrew Swieton
ครูชาวต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ
    Ms. Claire Rae Winter
ครูชาวต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ
    Ms. Claire Sagurtonr
ครูชาวต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ขออภัย เว็บฝ่ายอำนวยการ กำลังปรับปรุง ....

You are the visitor number : : Since July 9,2015

ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2849-7000 โทรสาร 0-2849-7102 (GPS : 13.800074,100.31878)
e-mail : bunchob@mwit.ac.th
:::: Copyrights 2008 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved. :::