ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ | บุคลากรและหน้าที่รับผิดชอบฝ่าย|
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
       
 
สาขาวิชาพลานามัย
 
  นางสาวสุชาวดี บูรณสมภพ
ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสาขาวิชาพลานามัย
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497270 หรือ 028497000 ต่อ 6270
โทรสาร 028497268
Email : pet_pemwit@mwit.ac.th
 
  นายจัตวา อรจุล
ครูชำนาญการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497272 หรือ 028497000 ต่อ 6272
โทรสาร 028497268
Email : jatpe50@mwit.ac.th
 
  ดร. นริศรา หาหอม
ครูวิชาการ
ปริญญาเอก
โทรศัพท์ 028497273 หรือ 028497000 ต่อ 6273
โทรสาร 028497268
Email : h_narissara@mwit.ac.th
 
  นางสาวภิญญาพัชญ์ มั่งคั่ง
ผู้ช่วยครูสอนว่ายน้ำ
ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 028497272 หรือ 028497000 ต่อ 6272
โทรสาร 028497268
Email : phenprapha@mwit.ac.th
 
  นางสาวอาริตา ปลื้มถนอม
ครูวิชาการ
ปริญญาโท
โทรศัพท์ 028497273 หรือ 028497000 ต่อ 6273
โทรสาร 028497268
Email : arita@mwit.ac.th
       
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ขออภัย เว็บฝ่ายอำนวยการ กำลังปรับปรุง ....

You are the visitor number : : Since July 9,2015

ฝ่ายอำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2849-7000 โทรสาร 0-2849-7102 (GPS : 13.800074,100.31878)
e-mail : bunchob@mwit.ac.th
:::: Copyrights 2008 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved. :::