ชื่อนายอนุวัฒน์ จงยินดี
ตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อายุ65 ปี
วุฒิการศึกษาปัจจุบัน ตำแหน่งสำคัญในอดีต