ลิงค์ด่วน:   ห้องสมุดออนไลน์ เว็บเมล 
   ภาษาไทย |   English
 
  • เกี่ยวกับโรงเรียน
  • สาขา/ฝ่ายงาน
  • การศึกษา
  • เกี่ยวกับนักเรียน
  • การกำกับดูแลกิจการที่ดี


โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 และเปลี่ยนสถานภาพเป็นองค์การมหาชนเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2543... (อ่านต่อ)
   
ปิด
 

ภาพกิจกรรมประจำวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563
นักเรียน MWIT รับรางวัลจากการประกวดคลิปวิดีโอ "ออกแบบวิธีการ ปกป้องขั้นสูงสุดให้กับผู้สูงอายุในบ้าน เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19"

    นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับรางวัลจากการประกวดคลิปวิดีโอ "ออกแบบวิธีการ ปกป้องขั้นสูงสุดให้กับผู้สูงอายุในบ้าน เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19" ของ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

    สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และหน่วยงานภาคเอกชน จัดประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด "ออกแบบวิธีการ ปกป้องขั้นสูงสุดให้กับผู้สูงอายุในบ้าน เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19" ขึ้น เพื่อช่วยกันออกแบบวิธีการปกป้องผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด  โดยได้จัดประกวดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวมทั้งหมด 4 รอบ  ซึ่งผลงานในคลิปนั้น จะต้องแสดงให้เห็นว่า ผู้สูงอายุอยู่ห่างจากผู้อื่น 2 เมตร หรือมีผนังประตูกั้น สามารถล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ได้ง่าย สิ่งของต่าง ๆ รอบตัวต้องไม่ปนเปื้อนน้ำลายหรือเสมหะของผู้อื่น ผู้สูงอายุสื่อสารกับลูกหลานได้ง่าย หากมีอาการฉุกเฉิน ลูกหลานสามารถนำส่งได้ทันที ผู้สูงอายุมีความสุขในการปฏิบัติจริง

     การประกวดนี้ มีผลงานของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับการคัดเลือก ให้ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 3 ผลงาน ดังนี้

      -  นายประวีร์ สินวีรุทัย   จากการประกวดในรอบที่ 2

      -  นายพรรษ เดชาวิชิตเลิศ  จากการประกวดในรอบที่ 3

      -  นายธัญธีร์ กีรติเจริญวงศ์ และ นายธนกฤต กมลสัมฤทธิ์ผล  จากการประกวดในรอบที่ 3

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว (ข้อมูล) (ภาพ)
อรสิริ อิ่มสุวรรณ์ (สรุป/รายงาน)
แบ่งปันข่าวสาร
 
 
 
สถานที่ตั้ง: โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 หมู่ 5
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2826-7000
หมายเลขโทรสาร 0-2826-7102
e-mail: [email protected]
MWIT Social Network

ติดต่อเรา


คุณคือผู้เข้าชมคนที่ 7395006 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2556
Copyright © 2012 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved.
Created by webmaster
Designed by Deaw Jaiboon
Best run on IE version 8 or later, Google Chrome & Mozilla Firefox
ปญฺญาย ปริสุชฺฌติ (คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา)
ipv6 ready