ลิงค์ด่วน:   ห้องสมุดออนไลน์ เว็บเมล 
   ภาษาไทย |   English
 
  • เกี่ยวกับโรงเรียน
  • สาขา/ฝ่ายงาน
  • การศึกษา
  • เกี่ยวกับนักเรียน
  • การกำกับดูแลกิจการที่ดี


โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 และเปลี่ยนสถานภาพเป็นองค์การมหาชนเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2543... (อ่านต่อ)
   
ปิด
 

ภาพกิจกรรมประจำวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563
เด็ก MWIT ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ จัดทำ face shield มอบให้กับโรงพยาบาลในท้องถิ่น

      นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมจัดทำ face shield เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลในท้องถิ่นของตนสำหรับใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

      อุปกรณ์จำเป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งในการรับมือสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 นอกเหนือจากหน้ากากอนามัยแล้ว ก็คือ face shield หรือกระจังป้องกันใบหน้า ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันการกระเด็นของเลือดหรือสารน้ำจากร่างกายผู้ป่วย และการทำงานที่ต้องจับสิ่งของปนเปื้อนเชื้อโรค  โดยในปัจจุบันมีความต้องการใช้งานอย่างมากในงานสาธารณสุข ด้วยเหตุนี้จึงทำให้นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดกิจกรรมจิตอาสาในการจัดทำ face shield ขึ้น โดยเมื่อจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว นักเรียนได้นำไปมอบให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ในพื้นที่โดยรอบชุมชนของตนเอง เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้งานในการดูแลผู้ป่วย

ปภากร วงศ์ศิลปกุล (ภาพ)
อรสิริ อิ่มสุวรรณ์ (สรุป/รายงาน)
แบ่งปันข่าวสาร
 
 
 
สถานที่ตั้ง: โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 หมู่ 5
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2826-7000
หมายเลขโทรสาร 0-2826-7102
e-mail: [email protected]
MWIT Social Network

ติดต่อเรา


คุณคือผู้เข้าชมคนที่ 7395128 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2556
Copyright © 2012 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved.
Created by webmaster
Designed by Deaw Jaiboon
Best run on IE version 8 or later, Google Chrome & Mozilla Firefox
ปญฺญาย ปริสุชฺฌติ (คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา)
ipv6 ready