ลิงค์ด่วน:   ห้องสมุดออนไลน์ เว็บเมล 
   ภาษาไทย |   English
 
  • เกี่ยวกับโรงเรียน
  • สาขา/ฝ่ายงาน
  • การศึกษา
  • เกี่ยวกับนักเรียน
  • การกำกับดูแลกิจการที่ดี


โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 และเปลี่ยนสถานภาพเป็นองค์การมหาชนเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2543... (อ่านต่อ)
   
ปิด
 

ภาพกิจกรรมประจำวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
MWIT ประชุมผู้ปกครอง ม.4 ปีการศึกษา 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร และผู้แทนครูที่ปรึกษาประจำชั้น ม.4 ได้พบปะกับผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 โดยได้ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ซึ่งจะเน้นการเรียนออนไลน์เป็นหลัก รวมถึงแนวทางการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MWIT-TEP ของนักเรียนชั้น ม.4 ที่จะนำผลคะแนนมาจัดแผนการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

ปริญญา เพ็ชรวารี (ภาพ)
อรสิริ อิ่มสุวรรณ์ (สรุป/รายงาน)
แบ่งปันข่าวสาร
 
 
 
สถานที่ตั้ง: โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 หมู่ 5
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2826-7000
หมายเลขโทรสาร 0-2826-7102
e-mail: [email protected]
MWIT Social Network

ติดต่อเรา


คุณคือผู้เข้าชมคนที่ 7395115 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2556
Copyright © 2012 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved.
Created by webmaster
Designed by Deaw Jaiboon
Best run on IE version 8 or later, Google Chrome & Mozilla Firefox
ปญฺญาย ปริสุชฺฌติ (คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา)
ipv6 ready