ลิงค์ด่วน:   ห้องสมุดออนไลน์ เว็บเมล 
   ภาษาไทย |   English
 
  • เกี่ยวกับโรงเรียน
  • สาขา/ฝ่ายงาน
  • การศึกษา
  • เกี่ยวกับนักเรียน
  • การกำกับดูแลกิจการที่ดี


โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 และเปลี่ยนสถานภาพเป็นองค์การมหาชนเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2543... (อ่านต่อ)
   
ปิด
 

ภาพกิจกรรมประจำวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
นักเรียน MWIT มอบอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รุ่นที่ 28 นำรายได้จากการรับบริจาคในกิจกรรม live สด วิ่งระดมทุน และการจำหน่ายพวงกุญแจ ไปจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์และมอบให้กับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการนักเรียน รุ่นที่ 28 ร่วมกับ นายปรเมศวร์ วัฒนประสาน นักเรียนเก่ารุ่น 27 ได้จัดกิจกรรม live สด วิ่งระดมทุน เพื่อนำรายได้จากการรับบริจาคครั้งนี้ รวมกับและรายได้จากการจำหน่ายพวงกุญแจ MWIT  ไปจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลที่มีความต้องการสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับรักษาผู้ป่วย COVID-19  โดยหลังจากกิจกรรมเสร็จสิ้น  คณะกรรมการนักเรียน รุ่นที่ 28 ได้จัดซื้ออุปกรณ์เครื่อง PAPR และเป็นตัวแทนนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เพื่อให้ทางโรงพยาบาลนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป

อรสิริ อิ่มสุวรรณ์ (ภาพ)
อรสิริ อิ่มสุวรรณ์ (สรุป/รายงาน)
แบ่งปันข่าวสาร
 
 
 
สถานที่ตั้ง: โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 หมู่ 5
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2826-7000
หมายเลขโทรสาร 0-2826-7102
e-mail: [email protected]
MWIT Social Network

ติดต่อเรา


คุณคือผู้เข้าชมคนที่ 7395097 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2556
Copyright © 2012 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved.
Created by webmaster
Designed by Deaw Jaiboon
Best run on IE version 8 or later, Google Chrome & Mozilla Firefox
ปญฺญาย ปริสุชฺฌติ (คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา)
ipv6 ready