ลิงค์ด่วน:   ห้องสมุดออนไลน์ เว็บเมล 
   ภาษาไทย |   English
 
  • เกี่ยวกับโรงเรียน
  • สาขา/ฝ่ายงาน
  • การศึกษา
  • เกี่ยวกับนักเรียน
  • การกำกับดูแลกิจการที่ดี


โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 และเปลี่ยนสถานภาพเป็นองค์การมหาชนเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2543... (อ่านต่อ)
   
ปิด
 

ภาพกิจกรรมประจำวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563
MWIT ประชุมหารือแนวทางสนับสนุนสื่อเรียนรู้ออนไลน์ร่วมกับ กทม.

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ประชุมร่วมกับกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับแนวทางการให้การสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ด้วยกรุงเทพมหานครได้รับนโยบายจากรัฐบาลในการสร้างเครือข่ายร่วมกับโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์สำหรับสอนนักเรียนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19  โดยกรุงเทพมหานครได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เพื่อหารือถึงแนวทางการสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ให้กับคุณครูในสังกัดฯ

รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และคณะผู้บริหาร ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ซึ่งหลังจากนี้ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จะรวบรวมแหล่งทรัพยากรสื่อการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้กับกรุงเทพมหานคร และเปิดโอกาสให้คุณครูในสังกัดฯ นำสื่อการสอนของโรงเรียนที่อยู่ในคลังสื่อเพื่อการศึกษา ไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป

ปริญญา เพ็ชรวารี (ภาพ)
อรสิริ อิ่มสุวรรณ์ (สรุป/รายงาน)
แบ่งปันข่าวสาร
 
 
 
สถานที่ตั้ง: โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 หมู่ 5
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2826-7000
หมายเลขโทรสาร 0-2826-7102
e-mail: [email protected]
MWIT Social Network

ติดต่อเรา


คุณคือผู้เข้าชมคนที่ 7395103 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2556
Copyright © 2012 Mahidol Wittayanusorn School. All rights reserved.
Created by webmaster
Designed by Deaw Jaiboon
Best run on IE version 8 or later, Google Chrome & Mozilla Firefox
ปญฺญาย ปริสุชฺฌติ (คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา)
ipv6 ready